ما را دنبال کنید:

همایش تجلیل

همایش تجلیل

همایش تجلیل از اساتید و نفرات برتر ماهان در سال 1398 برگزار گردید

در این همایش از نویسندگان کتاب IQ نیز تجلیل شد