جلسه اول زبان رزیدنتی

جلسه اول زبان رزیدنتی و پرسش و پاسخ داوطلبان